Uitleg, kringen en inschrijven

Een nieuw programma 2017 - 2018 - inschrijven graag nu!

In het midden van dit boekje zit een aanmeldingsformulier. Maar het is handiger om je digitaal aan te melden. Ons programma staat op de volgende website: www.atmarks.nl/vent Het inschrijven gaat als volgt.

- U vul uw naam in en loopt de kringen door onderaan elke kring is de mogelijkheid om u aan te melden.

- Aan het einde komt het inschrijvingsformulier op uw scherm. Dat is automatisch ingevuld. Ook de kosten zijn getotaliseerd. U kunt hier controleren waar u zich voor hebt opgegeven. Met akkoord aanklikken is de inschrijving afgerond.

- Vervolgens maakt u het totaalbedrag over op NL35 INGB 000 57 82 724 tnv Commissie Vorming en Toerusting Als u het geld niet overmaakt wordt de inschrijving niet verwerkt.

- Inschrijving geldt voor een persoon. Wil je ontmoeten met een andere meedoen, dan moet je de procedure nogmaals doorlopen.

- Anders dan vroegere jaren wordt u nu ook gevraagd om uw e-mailadres in te vullen. Dat willen we graag gebruiken voor het verzenden van de uitnodigingsbrieven voor de kringen (zie ook hierna).

- De inschrijving moet uiterlijk maandag 18 september binnen zijn.

Niet digitaal inschrijven is ook mogelijk: dan gebruikt u het aanmeldformulier uit het boekje. Het ingevulde formulier moet in een gesloten envelop, met de bijdragen voor de kringen, uiterlijk maandag 18 september in de bus bij een van de personen die op het formulier vermeld zijn.

Tenminste enkele dagen voor de start van een kring, waarvoor u zich heeft opgegeven, krijgt u, zo mogelijk per e-mail, een uitnodigingsbrief met de deelnemerslijst. Als een kring niet doorgaat, wordt dat aan het begin van het seizoen schriftelijk meegedeeld. Uw inschrijfgeld wordt terugbetaald op uw bankrekening (indien bij ons bekend).

Veel leesplezier gewenst! Tot ziens bij een kring van Vorming en Toerusting! 

Commissie Vorming en Toerusting,

PKN / Kampen en IJsselmuiden

Kringen

1. DE ERVARING BIJ HET AVONDMAAL

2017001 Eens in de zoveel tijd vieren we als gemeente van Christus het avondmaal in
een zondagse dienst. Hoe deze viering eraan toe gaat, verschilt weer (in grotere
of kleinere mate) per gemeente. Achter het vieren van dat avondmaal zit
een hele theorie, gegrond in een eeuwenoude traditie. Omdat de theorie(ën)
achter het avondmaal in de praktijk iets teweeg zou moeten brengen bij de
gelovige, is het interessant de gevoelens en ervaringen van mensen bij die
theorie te onderzoeken. Het doel van deze avond is dan ook om aan de hand
van de theorie onze ervaringen bij het avondmaal te verkennen en ze in een
context te kunnen plaatsen.

Ter voorbereiding van deze avond kan de gespreksnota ‘De maaltijd van
de Heer’ worden gelezen. Prof. dr. Jan Muis heeft deze notitie geschreven
voor een gesprek over het avondmaal tijdens een synodevergadering van de
Protestantse Kerk in 2016. Deze notitie is vervolgens weer naar gemeenten
in de PKN gestuurd om ook om lokaal niveau een gesprek te beginnen over
het avondmaal. Dit zullen we dan ook doen tijdens deze avond. De nota is te
vinden via de volgende link: http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkZKVkc=&type=pdf.

Kringleider:
DaniëlMaassen van den Brink
Contactpersoon:
Annemarie Pruim
Waar, wanneer:
Donderdag 28 september - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
geen.

2. MUZIKALE WERELDREIS

2017002 In deze muzikale wereldreis staat de muziek binnen grote en kleine wereld-religies
centraal. Hoe verder je afreist van Nederland, des te sterker merk je dat
religieuze muziek cultuurgebonden is. Waar een Russisch orthodox Alleluia
ons nog enigszins vertrouwd in de oren klinkt, wordt dat bij een Tibetaanse
mantra of de klank van een Australische Didgeridoo wel anders. Met de
vreemde klanken en instrumenten gecombineerd met rituelen die we nauwelijks
kennen rolt er een onbekende wereld voor het voetlicht.
Op deze muzikale wereldreis zwerven we in één avond over de aardbol. We
doen 10 landen aan en over elk land wordt in het kort iets verteld over het
land, de plaatselijke religie en cultuur. Daarna laten we de muziek verder spreken
met begeleidende beelden. Het is een avond om je te laten verrassen
door het onbekende en te genieten van het mooie.

Drs. R.A. van Calcar is een veelzijdige duizendpoot, afgestudeerd musicus,
dirigent, pianist en natuurkundige met grote belangstelling voor religie en
filosofie. Drs. J. van Pampus is pastor in de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort, met grote belangstelling voor muziek, reizen en andere religies.

Kringleider:
Pastor Josephine van Pampus & Dr Rudolph van Calc
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik
Waar, wanneer:
Maandag 2 oktober - Burgwalkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

3. GELOVEN IN DE KUNST

2017003 Er bestaan heel veel prachtige schilderijen over het christelijke geloof. Vaak
zijn het Bijbelse voorstellingen, maar ook plaatjes over het leven van de mens
voor God. Het is fascinerend te ontdekken wat deze schilders met hun schilderijen
proberen te zeggen.

Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus bijvoorbeeld, zie je vaak een
klein duifje uit de hemel naar Maria komen, maar soms is dat ook een heel
kleine Jezus al met een kruisje op zijn rug.

En waarom kijkt er maar een persoon naar de hemel op het schilderij ‘De
Hooiwagen’ van Jeroen Bosch?
En is het je wel eens opgevallen dat op het schilderij van Rembrandt, de twee
handen van de vader van de verloren zoon zo verschillend zijn?

Dit en nog veel meer gaan we ontdekken op deze interessante avond.
We zullen (detail)foto’s gaan bekijken van een aantal schilderijen en we spreken
met elkaar over wat we zien. Dit werpt vaak een nieuw licht op de Bijbelse
verhalen.

Kringleider:
Ds. A.H. van Veluw
Contactpersoon:
Betty Jansma-IJzerman
Waar, wanneer:
Woensdag 11 oktober - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

4. GEÏNSPIREERD DOOR MAARTEN LUTHER

2017004 Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon, door
toedoen van Maarten Luther. Maar wat bezielde Luther? En wie was de mens
Luther? Hoe leefde hij? En wat is de blijvende betekenis van zijn gedachtegoed,
ook na 500 jaar? Ds. Wilbert Dekker praat je aan de hand van een Powerpoint
bij over de belangrijkste plaatsen waar Luther gewoond en gewerkt
heeft. Kortom: alles wat je wilde weten over Luther en de Reformatie in één
overzichtelijk verhaal.

Bezoek Catharijneconvent zaterdag 14 oktober
Aansluitend op de avond van Ds. Wilbert Dekker op 5 oktober, is er een excursie
naar het Museum Catherijneconvent in Utrecht, naar de tentoonstelling
over Maarten Luther.

Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling op zoek naar de onbekende
man achter de icoon van 500 jaar Reformatie (www.catherijneconvent.nl).

In de ochtend wordt u rondgeleid door een ervaren gids. ‘s Middags kunt u de
tentoonstelling zelf bezichtigen. Er wordt met de trein gereisd vanaf NS station
Kampen-Zuid.

Kringleider:
Ds. Wilbert Dekker
Contactpersoon:
Annemarie Pruim
Waar, wanneer:
Donderdag 5 oktober - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

5. BEZOEK CATHARIJNECONVENT UTRECHT

2017005 Progamma Bezoek Catherijneconvent:
08:30 uur Verzamelen bij NS station Kampen-Zuid
08.43 uur Vertrek NS Kampen-Zuid
10.12 uur Aankomst NS Utrecht en lopen naar het Museum Catharijneconvent
10.45 uur Ontvangst Catharijneconvent met koffie/thee
11.30 uur Rondleiding Luther tentoonstelling
12.30 uur Lunch (niet inbegrepen: museumcafé of zelf meenemen). Na de
lunch kunt u het museum individueel bezichtigen of de binnenstad bezoeken.
16:00 uur Verzamelen in stationshal NS Utrecht
16:18 uur Vertrek NS Utrecht
17:47 uur Aankomst NS Kampen-Zuid

Kringleider:
Ingrid van den Berg
Contactpersoon:
Annemarie Pruim
Waar, wanneer:
Zaterdag 14 oktober - Utrecht 08:30 uur verzamelen Station Kampen-Zuid
Bijdrage:
€ 15.00 De bijdrage voor deze excursie is € 15,-.+ Entree Museum (Max. Aant. Deelnemers: 30) Dit is inclusief het NS-groepsretour, kopje koffie/thee bij aankomst, rondleiding door een gids en exclusief de entree in het Catherijneconvent. Voor het reserveren van de NS-groepsretour is vooraf uw naam (zoals op uw legitimatie vermeld staat) en geboortedatum
nodig. Gelieve na aanmelding via het V&T formulier of website deze gegevens
te mailen naar montagne01@live.nl (evt. bellen 06-135 853 41).
Vergeet bij de excursie niet uw legitimatie me te nemen!

6. VOLTOOID LEVEN

2017006 Vandaag de dag klinkt in de media en in onze eigen leefwereld vaak het
begrip ‘voltooid leven’. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Wanneer is
een leven voltooid? Op welke gronden wordt een leven ‘voltooid’ geacht? En
wie bepaalt of een leven voltooid is?
We hebben allemaal onze eigen gedachten bij een voltooid leven. Soms menen
we het voor ons te zien in het leven van een oudere die we goed kennen.
Maar de ene persoon is de andere niet. De ene man of vrouw heeft andere
grenzen of verlegt zijn of haar grenzen gemakkelijker dan de ander en kan het
leven daardoor gemakkelijker nemen zoals het komt. Of juist niet….

Als iemand aangeeft zijn of haar leven voltooid te vinden, hoe reageren we
daar dan op? Kunnen wij aan het leven van deze persoon iets toevoegen
waardoor het weer levenswaardig wordt? Of moeten we juist de gevoelens
van de ander erkennen en aanvaarden tot en met de beslissing om het leven
te beëindigen? In het vraagstuk van het ‘voltooide leven’ spelen veel kwesties
mee: de zorg voor ouderen, ons geloof in God, morele en ethische dilemma’s.
Tijdens onze bijeenkomst willen we proberen de feiten en gevoelens te inventariseren
en onze eigen gedachten te scherpen aan die van anderen.

Kringleider:
Ds. Gerda Keijzer en ds. Nelleke Beimers
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg
Waar, wanneer:
Maandag 16 oktober - De Bron (Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden) 20:00 uur
Bijdrage:
geen.

7. ONTMOETING DER TRADITIES 2017

2017007 Dit najaar gaan we ons verdiepen in de betekenis van beelden in ons leven
en geloof. We denken daarbij aan symbolen, oude en moderne iconen, maar
ook aan ‘echte’ beelden, die in de kerk te vinden zijn. Of juist niet meer. Er
zijn er heel wat verdwenen en vernietigd. Waartoe dien(d)en beelden in de
kerk? Wat is de achtergrond van het beeldverbod? Welke beelden spreken
ons aan? Met deze vragen zijn we twee avonden zoet en misschien ook wel
een beetje stout.

Kringleider:
ds. N. Beimers en pastor H. Schoorlemmer
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik
Waar, wanneer:
Maandag 30 oktober 't Klooster (Buiten Nieuw- straat 97), Maandag 6 november Burgwalkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 7.50

8. HET KLOPT WEL, MAAR HET DEUGT NIET

2017008 De bestseller Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk heeft heel wat losgemaakt.
Trouw-journalist Stevo Akkerman gaat een stap verder en vraagt zich
af of niet alleen de bankenwereld, maar de hele maatschappij een ‘amoreel
universum’ is geworden. Onze samenleving zit vol gevaarlijke prikkels die ertoe
leiden dat de persoonlijke moraal van medewerkers wordt opgeofferd aan
de doelen van het bedrijf of de organisatie.
Hoe is het mogelijk dat zoveel bedrijven bijna tien jaar na de financiële crisis
nog steeds de randen blijven opzoeken van wat acceptabel is - zelfs als ze
grotendeels in overheidshanden zijn, zoals ABN Amro? En hoe komt het dat
de overheid, voor zover zij dat al wil, onmachtig is om hier tegen op te treden?
Zijn onze politici nog wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of
schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al
snel ‘moralisme’ heet?

Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit het bedrijfsleven,
het onderwijs, de gezondheidszorg en andere sectoren. Daarover
schreef hij ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’, een boek dat een ontluisterend
beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het
zover heeft kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.

Kringleider:
Stevo Akkerman
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik
Waar, wanneer:
Donderdag 2 november - Stadskazerne (Oudestraat 216) 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

9. LICHT EN DONKER IN HET LEVEN VAN EDITH STEIN (1891-1942)

2017009 “Wat niet in ons plan past, dat heeft in Gods plan gelegen” , is een geloofsuitspraak
van Edith Stein, een joodse filosofe uit het begin van de 20e eeuw , die
met recht een heilige mag worden genoemd.
Op deze avond vertellen we over de indrukwekkende levensweg van Edith
Stein, een joodse filosofe die zich bekeerde tot het christendom en door de
nazi’s in Auschwitz werd vermoord.

Haar indrukwekkende leven laat zich vertellen als een verhaal van een jonge
begaafde vrouw die haar leven opgaf als offer voor anderen. Haar ideeën
over de God die ons leven leidt, de zin van lijden en de plicht die we hebben
tegenover onszelf om ons te uiten in overeenstemming met wie we ten diepste
zijn , staan centraal.

Iedere mens gaat op zijn/ haar eigen manier om met lijden maar de manier
waarop Edith Stein dit deed is heel indrukwekkend en werpt de vraag op naar
de zin en betekenis van het lijden in ons eigen leven.

Kringleider:
Wim van Willegen
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik
Waar, wanneer:
Dinsdag 7 november - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

10. BIJBELKRING HOSEA

2017010 De profeet Hosea heeft gewerkt in de tijd van koning Jerobeam ll. Jerobeam
was koning van het noordelijke deel van het rijk Israel. Hij regeerde van 783 -
743 vóór Christus. In 1:1 worden ook koningen uit het zuidelijke rijk genoemd.
Maar de arbeid van Hosea richt zich op het noordrijk. Jerobeam heeft vrede
en welvaart gebracht. De welvaart stijgt meer en meer. Mensen zijn daar blij
om, want wie wil het niet goed hebben in z’n aardse leven? Maar Hosea krijgt
steeds meer zorgen over de dienst aan God door het volk. Men kan Israels
God vereren in Dan en Bethel, maar dat gebeurt in de gedaante van een
stierbeeld. Daarnaast wordt Baäl vereerd, een oude afgod maar nog steeds
springlevend. In de maatschappij ziet Hosea ook allerlei ontsporingen, zoals
moord, diefstal en geweld. De profeet heeft een moeilijke taak om zijn volk
weer op de weg van God te krijgen. Naast de aankondiging van het oordeel
van God, staan er ook prachtige teksten in over de trouw van God.

Deze kring is gepland op zes donderdagmorgens. Een morgen is niet standaard
voor een Bijbelkring, maar we hopen dat door dit tijdstip mensen komen
die niet op een avond uit huis willen gaan. En misschien ook moeders van
schoolgaande kinderen? Welkom in ieder geval. De profeet Hosea is het
overdenken waard!

Kringleider:
Ds. F. Verboom
Contactpersoon:
Annemarie Pruim
Waar, wanneer:
Donderdag 19 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november Westerkerk 10:00 - 11:30 uur
Bijdrage:
geen.

11. KIJK MET JE OREN EN SCHRIJF!

2017011 Ons hoofd kan vol gedachten zijn die een uitweg zoeken. Herinneringen, fantasieën,
dromen, belevenissen, emoties, ideeën. Erover praten is een middel
om gedachten en gevoelens te ordenen en om er greep op te krijgen.
Schrijven is een ander middel. Voor jezelf of voor een ander.
De ervaring leert dat de wil om te schrijven er vaak wel is, maar dat het niet
lukt. Hoe begin je, hoe laat je je gedachten stromen, hoe kom je op gang?

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die graag zouden willen schrijven,
maar niet goed durven. Voor mensen die denken: dat kan ik toch helemaal
niet? ik heb toch geen fantasie? Voor mensen die vaker schrijven, maar wel
eens andere inspiratiebronnen willen aanboren.
In twee bijeenkomsten gaan we schrijven, maar op een andere manier.
We gaan schrijven onder het motto:
oog en oor, luister en kijk
kom al schrijvend
tot een kern.

Kringleider:
Jeany van den Berg
Contactpersoon:
Klaske van ‘t Oever
Waar, wanneer:
Donderdagen 16 en 23 november - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 7.50

12. SPREKEN OVER VERZOENING NA 60 JAAR OORLOG

2017012 Hoe is het mogelijk om in gesprek te gaan over het thema verzoening in een
land waar meer dan 60 jaar een burgeroorlog woedde? En wat kunnen we
leren van mensen die nog altijd leven te midden van conflict en bedreiging?

Inge Landman werkte 2,5 jaar namens Kerk in Actie in Colombia in het project
Geloven in Verzoening. Door het samen lezen van bijbelverhalen volgens de
methode Contextueel Bijbellezen, ontstond er een wederkerig proces met
groepen in het binnenland van Colombia. Het thema verzoening werd verdiept
en tegelijkertijd leerden anderen van de wijsheid van gemeenschappen die
leven in conflictsituaties.
Wat betekent verzoening voor ons?

Aan de hand van foto’s en video’s vertelt Inge over haar werk. Natuurlijk is er
ook uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. In december is er de mogelijkheid
om deel te nemen aan een bijbelstudie volgens de methode Contextueel
Bijbellezen. Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/cbl.

Kringleider:
Ds. Inge Landman
Contactpersoon:
Janna Bakering
Waar, wanneer:
Dinsdag 21 november - Burgwalkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

13. AAN DE SLAG MET CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

2017013 “Ik lees het verhaal ineens heel anders!” Dat is wat er gebeurt als je aan de
slag gaat met contextueel bijbellezen. Je komt dichter bij het verhaal en dichter
bij jezelf.

Contextueel Bijbellezen is een manier van samen lezen die begint bij de onze
huidige context. Wat baart ons zorgen? Wat hebben we nodig? Wie valt er
buiten de boot? Pas daarna wordt de bijbel open geslagen en kijken we welk
licht het verhaal werpt op onze realiteit. Het is een methode die uitnodigt om
partij te kiezen voor de mensen in de marge en die zoekt naar transformatie.
Niet alleen is het een hele toegankelijke, leuke en dynamische manier om
met elkaar in gesprek te raken rond het verhaal, het laat zien hoe relevant het
samen lezen is in onze context. Geschikt voor jong en oud!

Inge Landman werkte 2,5 jaar namens Kerk in Actie in Colombia. In het project
Geloven in Verzoening begeleidde ze verschillende groepen en werd er
gewerkt aan de hand van de methode Contextueel Bijbellezen. Ook in Nederland
zijn er de afgelopen paar jaar steeds meer groepen aan de slag gegaan
met deze manier van lezen en de reacties zijn onverminderd enthousiast.
Zie voor meer informatie en gratis bijbelstudies ook www.kerkinactie.nl/cbl.

Kringleider:
Ds. Inge Landman
Contactpersoon:
Janna Bakering
Waar, wanneer:
Donderdag 7 december - Burgwalkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

14. DE ONTWIKKELING EN VERANDERING VAN
GODSDIENSTIG GELOVEN

2017014 In de bijbel al is een ontwikkeling te zien van 1. Geloven naar God dienen
om de kosmos in stand te houden en jaarlijks een goede oogst te geven; 2.
God als Opperheer van een volk of staat met de koning als ‘zoon van God’;
3. Jezus die het gaat om God (de Vader) als persoonlijk en gemeenschappelijk
welzijn; 4. Paulus en de kerk die (selectief!) vooral ‘geloven in Jezus’ als
verzoening van onze zonden heeft geleerd.

In de moderniteit is met de ‘onttovering’ van de werkelijkheid (vanaf Galileï en
Descartes) dit geloven als autoritaire ‘disciplinering’ door velen verlaten, en is
door Nietzsche (deze) God zelfs dood verklaard.

Is er in onze tijd nog een godsgeloof mogelijk? En zo ja is er nog een kerk als
een gemeenschap van ‘gelovigen’ denkbaar en houdbaar?

Kringleider:
Ds. B. Bregman
Contactpersoon:
Janna Bakering
Waar, wanneer:
Dinsdag 16 januari - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

15. LEVEN IN LOYALITEIT

2017015 We bespreken het gedachtegoed van de psychiater en therapeut Ivan Boszormeyi
- Nagy. Vooral zijn vier manieren van het benaderen van het leven:
(1) de dimensie van de feiten;
(2) de dimensie van wat de feiten met iemand hebben gedaan en doen;
(3) de dimensie van de patronen en wetmatigheden die in iemands context
dominant zijn en van invloed zijn op hoe hij/zij met wat er is gebeurd, omgaat;
(4) en tenslotte de vierde dimensie - en daar gaat het uiteindelijk om - de ethische
dimensie. Dat is het opnieuw aangesproken worden, de eigen motivatie,
de vraag waar je zelf staat en wil staan, de vraag wat passend is om te doen
om zo nieuwe balansen tussen geven en nemen te creëren.
Met anderen aan de hand staan we voor het aangezicht van God, coram Deo!

Ivan Boszormeyi - Nagy (1920 - 2007) werd geboren in Hongarije en was
werkzaam in de V.S. Het gedachtegoed van Martin Buber is van grote invloed
op zijn therapie geweest en in Nederland proberen we zijn benadering verder
te ontwikkelen door het gedachtegoed van Emmanuel Levinas vruchtbaar te
maken voor de benadering van Nagy.

Kringleider:
Ds. Leon Eigenhuis
Contactpersoon:
Janna Bakering
Waar, wanneer:
Donderdagen 25 januari en 2 februari - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 7.50

16. KAN EEN KERK EVOLUEREN EN TRANSFORMEREN NAAR EEN GEMEENSCHAP VAN MENSEN DIE (LEREN) LIEFHEBBEN

2017016 Ooit (1970) schreef kerkelijk hoogleraar Van Ruler het boek ‘Waarom zou ik
naar de kerk gaan?’. Hij gaf daarin 22 redenen als even zovele antwoorden op
deze vermoedelijk ook toen al door velen gestelde vraag. Maar zijn antwoorden
waren nog heel kerkelijk en in zekere zin dogmatisch, uitgaand van een kerkelijke
leer en praktijk van eeuwen. In onze tijd (2013) schreef de bekende dominee
Carel ter Linden een boek met eveneens een vraag als titel: Wat doe ik hier in
Godsnaam? Hij zegt eigenlijk niets meer te kunnen met de traditionele kerkleer
en letterlijke uitleg van de bijbel. Ter Linden’s kritische bevraging van het christelijk
geloof vind ik - sinds Bonhoeffer rijkelijk laat - maar verder uitstekend. Zijn
uiteindelijke antwoord (‘Liefde die ons aanspoort dit leven als een roeping te
zien en zorg te dragen voor onze naasten en de wereld om ons heen.’ – pagina
168) vind ik echter onvoldoende uitgelegd en onderbouwd. Vele seculiere of
spirituele schrijvers zijn Ter Linden al decennia eerder voorgegaan met een dergelijke
visie op de mens en ‘God’ als immanente Bron, Mysterie of Grond van de
werkelijkheid. Ik wil de vraag bespreken: Waarom komt iemand in de toekomst
nog naar de kerk? Om gelovig - verlost/vergeven/verzoend - volwassen - gelukkig
- vrij - blij - heel - wijs - liefde - messias - of Mens - te worden? En daarbij
een tweede spannende vraag of ‘geloven als (leren) liefhebben’ nog een kerk
als gemeenschap nodig heeft – of misschien zelfs opnieuw mogelijk maakt?

Kringleider:
Ds. B. Bregman
Contactpersoon:
Janna Bakering
Waar, wanneer:
Dinsdag 30 januari - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

17. BOEKBESPREKING HET GEHEIM VAN HET LEGE MIDDEN

2017017 In een tijd van grote onzekerheid zoeken mensen naar houvast. De vraag naar een
eenduidige identiteit drijft met grote macht naar boven. Wie zijn wij in een wereld van
mondiale verschuivingen die tot in de haarvaten van onze samenleving doordringen?

Identiteit heeft met beeldvorming te maken. Ons zelfbeeld is in het geding en daarmee
ook het beeld dat we ons maken van de ander. In het beeldverbod ziet Theo Witvliet
(auteur van bovengenoemd boek) een door ‘onze’ Bijbelse traditie aangereikte mogelijkheid om in de conflictvelden van een ‘multiculturele’ samenleving op te komen voor ons aller humaniteit en humane waardigheid. ‘Het midden’ van waaruit deze beelden, normen en waarden opkomen en opgericht worden, moet ‘leeg’ blijven. We mogen dit
niet voor ons zelf claimen en vervolgens aan de ander opleggen. Deze definitiemacht
komt alleen God toe waar we ons geen beeld van mogen en ten diepste ook niet kunnen
maken. De ruimte moet open blijven voor ontmoeting en gesprek.

Graag wil ik deze gedachtegang van Theo Witvliet (mijn leermeester en promotor) aan
u voorleggen en het gesprek aangaan over de betekenis van ons christelijk geloof voor
een leefbare en in alle opzichten humane samenleving.

Dr. Rainer Wahl (predikant Zendingskerk Ermelo en interim-predikant/PKN)

Kringleider:
Dr. Rainer Wahl
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg
Waar, wanneer:
Donderdag 8 februari - De Bron (Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden) 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

18. FILMAVOND

2017018 Docent maatschappijleer Eugene Simonet geeft zijn leerlingen de opdracht
iets te verzinnen wat de wereld kan verbeteren. Zijn elfjarige leerling Trevor
verzint een systeem waarin iedereen aan wie een gunst wordt verleend, drie
anderen zoekt om een gunst aan door te geven; ‘verder te betalen’. Trevor wil
zijn ideeën omzetten in daden. De film is gebaseerd op het boek van schrijfster
Catherine Ryan Hyde, die zelf ook de organisatie ‘Pay it Forward’ oprichtte
met als doel anderen te helpen en zo stapje voor stapje de wereld een
betere plek te maken. Na de film is er gelegenheid om daar verder over door
te praten.

Kringleider:
Contactpersoon:
Peter Pruim
Waar, wanneer:
Dinsdag 6 maart - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

19. ELK KIND VERDIENT EEN GOEDE VADER

2017019 Als je aan mensen vraagt hoe het met ze gaat, is vaak het antwoord: ‘’Het
is druk’’. Het lijkt alsof alle aandacht en energie gaat zitten in het werk en/of
andere bezigheden.

Als MANNEN onderling willen we het daar over hebben! Vaak zijn mannen
afwezig omdat ze veel werken of daarna nog moeten sporten of kerkenwerk te
doen hebben. Soms zitten die mannen er wel, maar is hun hoofd nog ergens
anders. Jongeren hebben het ook druk. Ze moeten alles bijhouden. De wereld
staat op hun scherm en hun vrienden ook. Hoe belangrijk is het om juist in die
snelle, impulsieve, verwachtingsvolle wereld een stabiele vader te hebben.

Vind jij jezelf een goeie vader of twijfel je er regelmatig aan? Met een hapje en
een drankje erbij willen we er graag met je over praten.
Wordt georganiseerd door Jan-Willem Trouwborst, Roel van den Dool, Hans
van Loghem en Peter Pruim

Kringleider:
Bert Reinds
Contactpersoon:
Peter Pruim
Waar, wanneer:
Woensdag 21 februari - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

20. DANSEND NAAR PASEN

2017020 Op weg naar Pasen.
Zoveel verleden verlaten
Zoveel wegen begaan
Zoveel dood gelopen
Zo ver open gegaan

Met dit gedicht van Hein Stufkens wil ik U uitnodigen om “samen op weg” te
gaan in een kring met onszelf de ander en al wat is
om onze verbondenheid met elkaar te vieren in de dans.
De muziek zal ons helpen om onze stappen te zetten.

We leven in de 40 dagen tijd voor velen een vertrouwde en gebaande weg.
En toch...... is de boodschap van Pasen er één van steeds opnieuw opstaan
naar leven.
Een weg die jouw weg is, die je loopt in jouw tempo , op jouw tijd.
Graag zie ik U in de kring.

Kringleider:
Tiny Winkler
Contactpersoon:
Marry Goedhart (tel. 038-3315592)
Waar, wanneer:
Maandagen 26 februari, 5 en 19 maart - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 10.00

21. MIGRATIE EN RELIGIE

2017021 Wie drie decennia geleden voorspeld zou hebben dat aan het begin van de
21ste eeuw religie in Nederland weer volop in de politieke en maatschappelijke
belangstelling zou staan, zou zijn uitgelachen. Lang voorspelden sociologen
een voortgaande secularisatie en daarmee een geleidelijk (en geruisloos)
verdwijnen van religie uit het Nederlandse publieke domein.
Echter, niets blijkt minder waar. Wat niemand had kunnen bevroeden, blijkt
realiteit: religie staat weer hoog op de politieke agenda voor zowel buitenlands
als binnenlands beleid en religie is onderwerp van verhit maatschappelijk
debat.

Overal zijn uitingen van niet-geïnstitutionaliseerde religiositeit zichtbaar. Ook
de komst van migranten naar Nederland heeft het Nederlandse religieuze
landschap ingrijpend veranderd. Het is pluriformer, meer divers geworden.
Deze avond neemt de spreker u mee op een reis door het veranderende
Nederlandse religieuze landschap. Een reis door een fascinerend landschap,
maar ook een landschap dat zeer uiteenlopende emoties bij mensen wakker
roept.

Prof. dr. M.Th. Frederiks is hoogleraar wereldchristendom aan de Universiteit
Utrecht.

Kringleider:
Martha Frederiks
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik
Waar, wanneer:
Dinsdag 13 maart - Burgwalkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

22. MEDITATIEVE WANDELING IN WILSUM

2017022 Op Stille Zaterdag 31 maart komen we om 11.00 uur samen in het oudste
kerkje van Overijssel: de Hervormde kerk te Wilsum. We beginnen met
een korte viering.

Aansluitend gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de
IJssel, door de weilanden en over de dijk (ongeveer 3 km).
Eerst in slilte.... dan krijgen we een vraag, een tekst mee, om ook in stilte op
te reflecteren. En zo je wilt, kan je op het laatste gedeelte van de tocht de
reflectie met een ander delen; daar ben je vrij in.

Rond 12:30 uur zijn we terug bij de kerk en sluiten af met een lunch. Graag
je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote schaal, waarvan een
ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd. Tegen 13:00 uur ronden we af.

Kringleider:
Janna Bakering
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg
Waar, wanneer:
Zaterdag 31 maart - Hervormde Kerk te Wilsum 11:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

23. LUTHER LEZEN

2017023 Voor wie zich verder wil verdiepen in het gedachtegoed van Luther is deze
serie van drie avonden bedoeld. Aan de hand van teksten van Luther zelf willen
we een scherper beeld krijgen van de zaken waarvoor hij streed. We schuwen
daarbij zijn schaduwkanten niet. Aangeraden wordt om de drie avonden in z’n
geheel te volgen. De avonden worden als volgt ingedeeld:

Avond 1: De 95 stellingen Ds. Wilbert Dekker
De 95 stellingen zijn de grote hamerslag waarmee de Reformatie begon. Toen
Luther deze op 31 oktober 1517 op de deur van de Slotkapel in Wittenberg
sloeg, had dit grote gevolgen. Het bracht hem in conflict met de Paus en met de
Keizer. Maar waar gaan deze stellingen eigenlijk over? Wat zat Luther dwars?

Avond 2: De Kleine Catechismus Ds. Wilbert Dekker
Luther schreef zijn Kleine Catechismus als samenvatting van de Reformatorische
geloofsleer. Het brengt ons in eenvoudige taal dicht bij het hart van
Luthers grote ontdekking: dat we worden gerechtvaardigd door het geloof allen.

Avond 3: Geloven: vasthouden aan het ja onder het nee
Een preek van Luther wordt besproken waarin de kern van Luthers kruistheologie
goed naar voren komt. Dr. Eelco van der Veer

Kringleider:
Ds. Wilbert Dekker en Ds. Eelco van der Veer
Contactpersoon:
Annemarie Pruim
Waar, wanneer:
Dinsdagen 3, 10 en 17 april - Westerkerk 20:00 uur
Bijdrage:
€ 10.00

24. GELEENDE GEZICHTEN

2017024 Geleende gezichten is een historisch kunstproject van Ada Stel.
Voor dit project schilderde Ada Stel, ooit docente aan het Johannes Calvijn
Lyceum, 102 portretten van Joodse kinderen, die vanuit Westerbork gedeporteerd
werden naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor.

De directe aanleiding was een interview bij DWDD van Guus Luyters. Hij is
de auteur van het boek “In Memoriam” Een boek waarin hij al de namen heeft
verzameld van de kinderen die naar de vernietigingskampen zijn gedeporteerd.
“Ik wil hen, hun naam teruggeven, opdat ze niet vergeten worden. Voor
Ada betekende dit: “Dan wil ik hen weer een gezicht geven” Gezichten in
kleur. Ada heeft 102 portretten geschilderd, dit aantal werd ingegeven door het
aantal transporten dat – voornamelijk- uit Westerbork vertrok naar de vernietigingskampen.
Elk portret staat als het ware symbool voor één transport.
Uit de serie wordt niet verkocht, het moet een monument worden, dat voor de
toekomst bewaard wordt.

Het project omvat portretten, boeken, een vijfluik, de website www.geleendegezichten.nl
en er worden tentoonstellingen en lezingen verzorgd.

Kringleider:
Ada Stel
Contactpersoon:
Betsy Leidekker
Waar, wanneer:
Donderdag 12 april - De Bron (Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden) 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

25. DE FILOSOFIE VAN HET SCHEPPINGSVERHAAL

2017025 Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een zelfstandige, theologische
tekst. Maar wat valt er van dit verhaal te leren, als we het lezen als een
filosofische inleiding op de Tora? Welke kijk op de wereld en de mens reikt het
verhaal ons dan aan? En welke beginselen kunnen we eraan ontlenen voor
het werken in en aan de wereld?

In deze lezing legt Peter van ‘t Riet het eerste hoofdstuk van het bijbelboek
Genesis uit, niet als een historische of theologische, maar als een filosofische
tekst. Veel gezichtspunten komen tot leven door het verhaal te vergelijken met
de scheppingsmythen van de Babyloniërs en de ontluikende filosofie van de
oude Grieken. Maar ook door te luisteren naar de commentaren van de latere
rabbijnen. Welke inzichten reikt het verhaal ons aan voor het menselijk leven?
En wat hebben we vandaag de dag nog aan de filosofie van het scheppingsverhaal?

De inhoud van deze lezing is ontleend aan het boek "De filosofie van het
scheppingsverhaal" en wordt ondersteund met dia’s.

Kringleider:
Peter van ‘t Riet
Contactpersoon:
Betty Jansma-IJzerman
Waar, wanneer:
Woensdag 25 april - Het Open Hof 20:00 uur
Bijdrage:
€ 5.00

Inschrijving afronden

U heeft alle kringen doorlopen en uw keuze gemaakt. Het is nu tijd om uw inschrijving volledig te maken. Scroll terug naar de bovenkant van deze pagina en klik vervolgens op de rode knop 'Inschrijving afronden'.