Uitleg, kringen en inschrijven

Een nieuw programma 2016 - 2017  –  inschrijven graag nu!

In het midden van dit boekje zit een aanmeldingsformulier. Maar het is handiger om u digitaal aan te melden. Ons programma staat op de volgende website: www.atmarks.nl/vent  Het inschrijven gaat als volgt.

−   U vult uw naam in en loopt de kringen door onderaan elke kring is de mogelijkheid om u aan te melden.

−   Aan het eind komt het inschrijvingsformulier op uw scherm. Dat is automatisch ingevuld. Ook de kosten zijn getotaliseerd. U kunt hier controleren waar u zich heeft voor opgegeven. Met akkoord aanklikken is de inschrijving afgerond.

−   Vervolgens maakt u het totaalbedrag over op NL35 INGB 000 57 82 724  t.n.v. Commissie Vorming en Toerusting Als u het geld niet overmaakt wordt de inschrijving niet verwerkt.

−   Inschrijving geldt voor één persoon. Wilt u met een ander meedoen, dan moet u de procedure nogmaals doorlopen.

−   Anders dan vroegere jaren wordt u nu ook gevraagd om uw e-mail-adres in te vullen. Dat willen we graag gebruiken voor het verzenden van de uitnodigingsbrieven voor de kringen (zie ook hierna).

−   De inschrijving moet uiterlijk maandag 12 september binnen zijn.

Niet digitaal inschrijven is ook mogelijk: dan gebruikt u het aanmeldingsformulier uit het boekje. Het ingevulde formulier moet in een gesloten envelop, met de bijdragen voor de kringen,uiterlijk maandag 12 september in de bus bij één van de personen die op het formulier vermeld zijn.

Tenminste enkele dagen voor de start van een kring, waarvoor u zich hebt opgegeven, krijgt u, zo mogelijk per e-mail, een uitnodigingsbrief met de deelnemerslijst. Als een kring niet doorgaat, wordt dat aan het begin van het seizoen schriftelijk meegedeeld. Uw inschrijfgeld wordt op uw bankrekening teruggestort (indien bij ons bekend).

Veel leesplezier gewenst! Tot ziens bij een kring van Vorming en Toerusting! 

Commissie Vorming en Toerusting,

PKN / Kampen en IJsselmuiden

Kringen

1 Hervormd en Gereformeerd

Hervormd en Gereformeerd Kampen zijn verloofd. Ze gaan trouwen en dan de naam “Pro-testants Kampen” kiezen. Maar in elk voorgenomen huwelijk is het goed je te realiseren waar je eigenlijk van vandaan komt. Welke geschiedenis neem je mee.? Veel gewoontes zijn zo vanzelfsprekend, dat je van verbazing omrolt als blijkt dat je nieuwe huisgenoot het even vanzelfsprekend anders doet. Wat vind je bij de ander wat je direct over wilt nemen en waar schud je het hoofd over. Hoe kun je je daar nu bij thuis voelen? Net als met een huwelijk is het verstandig te weten wie de ander is. Vandaar twee avonden over “Hervormd en Gereformeerd”, op speciaal verzoek van Westerkerk en wijk A.
Avond 1: 29 september. Wat is het verschil?
Hoe kwam de scheiding tussen Hervormd en Gereformeerd tot stand? Tot in de 19e eeuw waren we één kerk. Waarom hielden we het niet meer met elkaar uit? Afscheiding (1834) en Doleantie (1886) als momenten van breuk verdienen een uitleg. Maar ook de geschiedenis die Gereformeerden en Hervormden daarna doormaakten, deed ons uit en weer naar elkaar toe groeien. De eerste helft van de avond doen we dus aan kerkgeschiedenis. In de tweede helft gaan we op zoek naar de eigen huisstijl. Welk jargon is typisch voor de eigen club? Wat zijn onze stilzwijgende afspraken? Waarom noemen ze een Hervormde Kerk ook wel een domineeskerk? Is het waar dat die Gereformeerden zo “activistisch” zijn? Wat doet het met je kerkgevoel als Gereformeerden “één zijn, omdat ze het eens zijn” en als Hervormden gewend zijn in “richtingen” te denken?

Avond 2: 13 oktober. Doop en Belijdenis
De Hervormde Kerk is een volkskerk. De Gereformeerde Kerk is een vrijwilligerskerk. Van oudsher dopen Hervormden daarom ruimer dan Gereformeerden. Maar hoe verhouden doopleden zich eigenlijk tot belijdende leden? Doop staat in de Bijbel, maar waar komt die belijdenis vandaan? In hun fusieproces is het juist dit jaar voor wijk A en de Westerkerk een spannende vraag hoe de samen te voegen gemeente uitnodigend kan zijn in wijk en stad mensen.. Hoe belangrijk zijn doop en belijdenis daarbij? We beginnen deze avond met bijbelstudie over de doop, daarna bespreken we doop en belijdenis in de kerkgeschiedenis en gaan dan naar de toekomst: Wie mag er dopen? Welke vragen horen daarbij? Is belijdenis een verplichting of een voorrecht?

Kringleider:
Ds. Wilbert Dekker en Ds. Theo van Staalduine
Contactpersoon:
Theo van Staalduine, tel. 038 3326534
Waar, wanneer:
Donderdag 29 sept. en 13 okt., Westerkerk, 20.00 u
Bijdrage:
€ 5.00

24 Meditatieve wandeling op Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag 15 april komen we om 11.00 uur samen in het oudste kerkje van Overijssel: de hervormde kerk te Wilsum.
We beginnen met een korte viering.
Aansluitend gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de IJssel, door de weilan-den en over de dijk (ongeveer 3 km).
Eerst in stilte….. dan krijgen we een vraag, een tekst mee, om ook in stilte op te reflecteren.
En zo je wilt, kan je op het laatste gedeelte van de tocht de reflectie met een ander delen; daar ben je vrij in.

Rond 12.30 uur zijn we terug bij de kerk en sluiten af met een lunch.
Graag je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote schaal, waarvan een ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd.
Tegen 13.00 uur ronden we af.

Kringleider:
Janna Bakering (tel. 038 3325258)
Contactpersoon:
ngrid van den Berg (tel. 038 7502470)
Waar, wanneer:
Zaterdag 15 apr., Hervormde Kerk te Wilsum, 11.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

25 De binnenkant van het geloof: Miskotte over mystiek en bevinding

25 De binnenkant van het geloof is de persoonlijke omgang met God. Hoe doe je dat? Bidden is uiteraard belangrijk, maar wat ís bidden eigenlijk? En krijg je altijd antwoord? Wat krijg je dan te horen? Zijn er speciale ervaringen die je op kunt doen in de stille omgang met God? Is het allemaal gevoel? Wat doet het met je, als mens?
Herkenbare vragen waar de theoloog K.H. Miskotte zich ook intensief mee bezig heeft gehouden. We lezen met elkaar zijn teksten en bespreken dit met elkaar.

Kringleider:
Ds. Wilbert Dekker, wijkpredikant Westerkerk/Wijk
Contactpersoon:
Annemarie en Peter Pruim (06-54294670)
Waar, wanneer:
Dinsdag 9, 16 en 23 mei, Westerkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 10.00

2 De Paradoxen van het Thomas Evangelie

02 Het Thomas Evangelie wordt ook wel het vijfde Evangelie genoemd. In 1945 werd in Nag Hammadi (Egypte) een kruik gevonden met 52 codices (handschriften). Een spectaculaire vondst! Naast het Evangelie van Thomas werden ook aangetroffen het Evangelie van de Waarheid, van Maria en van Phillipus. ,
Het Thomas Evangelie bevat 112 logia (uitspraken) van Jezus waarvan circa de helft niet voorkomen in de canonieke Evangeliën.
Deze 112 uitspraken van Jezus brengen ons heel dicht bij de kern van het christendom en de gnostiek. Tijdens de avond wordt op een aantal paradoxale uitspraken diep in gegaan en er is ruime tijd voor vragen en discussie.

Kringleider:
R.G.M. Stevelink, huisarts in Egmond aan Zee
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg (tel. 038 7502470)
Waar, wanneer:
Woensdag 12 okt., Burgwalkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

3 Land, God en volk: religie en het Israelisch-Palestijns conflict

03 Dr. Janneke Stegeman heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen religie en conflict. Ze was in Jeruzalem om daar Jeremia 32 te lezen met Palestijnse christenen en Israëlische joden. Het is een tekst die is ontstaan in een situatie van conflict. In de ogen van religieuzen ondersteunt deze tekst hun claim op het land Israël. Maar ook voor Palestijnse christenen maakt deze tekst onderdeel uit van hun religieuze erfgoed. Janneke zal inzicht geven in deze tekst en in de rol van religie in het Palestijns-Israëlische conflict. Er is ruimte voor gesprek over lastige teksten zoals Jeremia 32.

Kringleider:
Dr. Janneke Stegeman, theoloog bij De Nieuwe Liefd
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg (tel. 038 7502470)
Waar, wanneer:
woensdag 19 okt., Open Hof, 19.30-21.30 u.
Bijdrage:
€ 5.00

4 FILM Le fils de l'autre

09 Film2 Wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlisch leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij de geboorte verwisseld werd met Yaci-ne, kind van een Palestijnse familie van de westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend.

Deze film sluit aan op kring 3 op 19 oktober, waarin Janneke Stegeman vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen religie en het Israëls-Palestijns conflict. Ze probeert inzicht te geven in het conflict en biedt een alternatieve manier om naar de inhoud van de film te kijken.

Kringleider:
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg (tel. 038 7502440)
Waar, wanneer:
Donderdag 17 nov., De Bron IJsselmuiden, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

5 Ontmoeting/Bemoediging der Tradities

Beide tradities, zowel de katholieke als de protestantse hebben te maken met een krimpende kerk. .Dat betekent een teruglopend aantal kerkgangers, moeite de jongere generatie te bereiken, minder voorgangers, financiële zorgen. De jaren dat de kerk vanzelfsprekend was en in het middelpunt van de samenleving stond, lijken voorbij.

In Ontmoeting der Tradities willen we hier komend jaar bij stilstaan. Hoe gaan we om met de secularisering? Wat doet het ons, hoe houden we onszelf op de been? Waar leven we van op? Wat betekent de krimp voor parochianen, gemeenteleden en voorgangers?

Beide avond houden dominee Nelleke Beimers en pastor Hans Schoorlemmer een inleiding en leiden zij de discussie. . De bedoeling is vooral elkaar te bemoedigen. Vandaar de titel “Bemoediging der Tradities”. Al die jaren is dit Ontmoeting der Tradities gelukt: we gingen bemoedigd naar huis!

De eerste avond is het thema: Heimwee naar het tuinpad van mijn vader?

De tweede avond is het thema: Wat bemoedigt ons?
Wat houdt ons op de been?

Kringleider:
Ds. Nelleke Beimers, pastor Hans Schoorlemmer
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik (tel. 038 3320418)
Waar, wanneer:
Dinsdag 25 okt., Parochiecentrum ′t Klooster, Buitennieuwstraat, 20.00 u.
Woensdag 9 nov., Burgwalkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 7.50

6 Migratie en religie - Het veranderend Nederlandse religieuze landschap

06 Wie drie decennia geleden voorspeld zou hebben dat aan het begin van de 21ste eeuw reli-gie in Nederland weer volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling zou staan, zou zijn uitgelachen. Lang voorspelden sociologen een voortgaande secularisatie en daar-mee een geleidelijk (en geruisloos) verdwijnen van religie uit het Nederlandse publieke domein. Echter, niets blijkt minder waar. Wat niemand had kunnen bevroeden, blijkt realiteit: religie staat weer hoog op de politieke agenda voor zowel buitenlands als binnenlands beleid en religie is onderwerp van verhit maatschappelijk debat.

Overal zijn uitingen van niet-geïn¬sti¬tu¬tionaliseerde religi¬ositeit zichtbaar. Ook de komst van migranten naar Nederland heeft het Nederlandse religieuze landschap ingrijpend veranderd. Het is pluriformer, meer divers geworden.

Deze avond neemt de spreker u mee op een reis door het veranderende Nederlandse religieuze landschap. Een reis door een fascinerend landschap. Een landschap dat zeer uiteenlopende emoties bij mensen wakker roept.

Kringleider:
Prof. dr. M.Th. Frederiks
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik (tel. 038 3310418)
Waar, wanneer:
Donderdag 27 okt., De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

7 Christendom in en uit het Midden-Oosten met bijzondere aandacht voor Syrië en Irak

07 In deze inleiding zal ik een breed beeld schetsen van het christendom van het Midden-Oosten, de verschillende kerken en hoe die zich in de belangrijkste landen van de regio ontwikkeld hebben. Bijzondere aandacht zal daarbij geschonken worden aan hoe het de christenen van Syrië en Irak in de huidige crisis vergaan is. Vanzelfsprekend zullen daarbij dan ook de christelijke migrantengemeenschappen, in Nederland en elders op de wereld, aan de orde komen.

Twee aspecten zijn fundamenteel om de oosterse kerken beter te begrijpen. Allereerst is dat de centrale rol van liturgie en ritueel in hoe het geloof praktisch beleefd wordt. Daar-naast is van belang beter te begrijpen hoe de kerkelijke gemeenschap niet alleen door geloof en ritueel bij elkaar wordt gehouden, maar ook door een gemeenschappelijke regionale, etnische of nationale identiteit die samenhangt met hun juridische status in de islamitische en pre-islamitische rijken.

Aan beide aspecten zal in de inleiding ruim aandacht worden geschonken. Een laatste punt dat aan de orde zal komen is de langdurige relatie die oosterse en westerse christenen met elkaar hebben, en hoe die relatie ook vandaag de dag een belangrijke rol speelt in hoe we elkaar zien. Pelgrimage naar het Heilige Land, verhouding moslims-christenen, en de oecumenische relaties tussen christelijke kerken vormen daarbij de belangrijke thema’s.

Kringleider:
Prof.dr Heleen Murre-van den Berg, directeur Inst
Contactpersoon:
Janna Bakering (tel. 038 3325258)
Waar, wanneer:
Dinsdag 1 nov, Burgwalkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

8 Wereldmaaltijd

08 Soms denk je iets te kunnen verbeteren wat toch al goed loopt. Zo dachten we vorig jaar door aan te sluiten bij de Wereldvoedseldag extra aandacht voor het wereldvoed¬sel-probleem te krijgen. Helaas was blijkbaar het vroege tijdstip van oktober toch niet goed gekozen. Er waren veel minder aanmeldingen dan andere jaren, waardoor de maaltijd niet door kon gaan. Daarom gaan we dit jaar wel een WERELDMAALTIJD houden, maar doen we dit weer eind november.

We hopen voor u te koken en gebruiken niet meer dan er voor elke wereldburger op onze aarde groeit. (Dat betekent niet dat het voor elk mens overal beschikbaar is, maar dat is weer een ander probleem.) Naast een stukje voorlichting over het wereldvoedselprobleem, gaat het beter of slechter met de voedselopbrengst, wat wordt er gedaan en wat kunnen we er zelf aan doen, is er alle tijd om elkaar bij te praten.

Voor de deelnemers aan “Ontmoeting der Tradities” zou dit een mooie afsluiting kunnen zijn van de ontmoeting van Rooms Katholieken en Protestanten.

Er wordt die avond een collecte gehouden voor Friends of the poor society. Een project in het noord-oosten van India waar Bendang Longkumer, oud-student van de THUK, pro-beert kinderen een basisschool te laten volgen. Voorwaar geen gemakkelijke opgave die hij zich gesteld heeft.

U wordt van harte uitgenodigd!

Kringleider:
Contactpersoon:
Klaske van ’t Oever (tel.038 3319047)
Waar, wanneer:
woensdag 23 nov., De Regenboog, Broederweg 32, 18.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00 Collecte

9 FILM Monsieur Lazhar Philippe Falardeau, 2012

09 Film Op een school in Montréal bungelt het lichaam van een juf aan het plafond van een leeg klaslokaal. Ze heeft zich opgehangen. Kinderen, docenten en ouders zijn verbijsterd. Hoe hier mee om te gaan? Samen praten of het drama van de kinderen weg houden.

De vervanger van de juf, een Algerijnse vluchteling op zoek naar werk, heeft een heel eigen manier om met het trieste gebeuren om te gaan. Hij vindt vertrouwen bij de kinderen, maar zijn collega’s denken daar anders over.

Na de film is er voor wie dit wil gelegenheid tot napraten onder leiding van pastor Hans Schoorlemmer

Kringleider:
Pastor Hans Schoorlemmer
Contactpersoon:
Sjoukje Benedictus (tel: 038-3315986)
Waar, wanneer:
Vrijdag 25 nov.. Burgwalkerk, 19.30 u.
Bijdrage:
€ 5.00

10 Hendrik Werkman, Chassidische vertellingen – een suite

2 Soms heeft kunst een verrassende oorsprong, die je niet meteen ontdekt. Zo duurde het een tijd voordat ik het drukwerk van Hendrik Werkman als kunst ging zien en waarderen. Maar gaandeweg ging er een eenvoudige en tegelijk bijzondere wereld voor me open.
Vorig jaar was er in het Groninger museum een grote overzichtstentoonstelling H.N. Werkman (1882-1945) - Leven & Werk. Daar kwam heel zijn ontwikkeling tot leven.
In de periode van 1941-1943 verdiept Werkman zich in de chassidische legenden, die door Martin Büber op schrift zijn gesteld. Verhalen van hoop en bemoediging die het spirituele gedachtegoed uit de joodse mystiek op een eigen manier vertolken. Werkman geeft er op zijn onconventionele manier vorm aan in twintig kleurige “druksels”.

Ik wil u graag inleiden in de kunst van Werkman. Naast een korte biografie en om-schrijving van de ontwikkeling in het drukwerk van Werkman, zal ik vooral aan-dacht schenken aan Chassidische Legenden, een suite van H.N.Werkman. Vertelling en beelden vormen het leeuwendeel van deze avond. Behalve kijken en luisteren is er ruimte voor interactie.

Kringleider:
Ben Piepers, theoloog
Contactpersoon:
Klaske van ’t Oever (tel. 038 3319047)
Waar, wanneer:
Maandag 28 nov., Burgwalkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

11 Kijken met je ziel: Vincent van Gogh – Meditatief Kijken naar zijn schilderijen

De 19e eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd.
De bewonderaars komen uit alle delen van de wereld. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen? De theoloog Henri Nouwen beschouwde Van Gogh als een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. Hij schilderde niet zozeer mooie plaatjes maar schilderde impressief, wat hij zag en beleefde. We zullen deze avond anders proberen te kijken – naar de spirituele werking.

Vincent van Gogh schilderde met hartstocht. Dat proef je als je met aandacht naar zijn schilderijen kijkt. Zijn werken kunnen zelfs anno 2016 bij de moderne mens iets oproepen, iets losmaken: verwondering bijvoorbeeld en innerlijke ruimte.

Ds. Hans Tissink, predikant van de Protestantse gemeente Zwolle zal deze avond bege-leiden. Hij heeft zich in de schilderijen van Vincent van Gogh verdiept en heeft er een boekje over geschreven Kijken met de ziel, uitg. Narratio, 2015.

Kringleider:
Ds. Hans Tissink
Contactpersoon:
Janna Bakering (tel. 038 3325258)
Waar, wanneer:
Woensdag 30 nov, Open Hof, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

12 Het lied als herkenning

12 De verhalen in de Bijbel gaan behalve over vroeger ook over ons.
Omdat ze gaan over God en mens en dat is van alle tijden.
Het zoeken van de juiste weg,
het vallen en opstaan,
over wat je tegenkomt en tegen kunt komen vind je daarin terug.
Het lied is bij uitstek geschikt om dichter bij het verhaal en dus jezelf te komen.
Maar wat zing je dan?..
Daar zullen we het deze avond over hebben.

Marten Kamminga (1949) kreeg van zijn vader die zelf organist is, de liefde voor de kerk-muziek mee. Hij kreeg orgelles van Bram en Hans Bruin en Piet van der Steen. Marten begon zijn loopbaan in het lager onderwijs en de muziekschool. Later was hij werkzaam in de psychiatrie. Als muziekpastor schreef hij liederen voor vieringen en kerstmusicals.

Kringleider:
Marten Kamminga
Contactpersoon:
Janna Bakering (tel. 038 3325258)
Waar, wanneer:
Woensdag 7 dec., Burgwalkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

13 Geloof geeft te denken

Hoe kun je nog in God geloven, in een tijd dat we weten dat bliksem elektrische ontlading is en geen teken van de toorn van de godheid?

Veel mensen denken dat er een conflict is tussen geloof en denken, tussen geloof en wetenschap. Alvin Plantinga, Amerikaans top-filosoof met Friese voorouders, denkt van niet. Hij schreef een boek: ‘Waar het conflict werkelijk ligt’. Hierin laat hij zien dat het eigenlijke conflict ligt tussen wetenschap en atheïsme. Wetenschap mag dan oppervlakkig gezien misschien schuren met geloof, maar wie dieper graaft ontdekt dat het omgekeerd is: er zit eerder een conflict tussen wetenschap en atheïsme! Leuke gedachte om eens met elkaar aan te ruiken! Nodig vooral ook je studerende kinderen of kleinkinderen uit!

Omdat mensen mij vaak vroegen om eens een paar avonden over filosofie te geven, wil ik de avond over Plantinga voorbereiden met een avond waarop ik wat vertel over de geschie-denis van de filosofie: Plato, Augustinus, Kant. Met die drie heb je wel drie hoofdvormen van het denken in handen, als je een snelcursus filosofie zou moeten geven:
- denken naar God toe,
- denken vanuit God,
- denken afgegrensd van God.
Met deze indeling begin je een eerste grip te krijgen op de geschiedenis van de filosofie.

Voorbereidende avond: Wat is filosofie? – Plato, Augustinus, Kant.
Avond over Plantinga (ook los te bezoeken): Waar het conflict werkelijk ligt – over geloof en wetenschap.

Voor een smaakmaker over Plantinga (als je tegen knauwend Amerikaans kunt): http://www.youtube.com/watch?v=h8k6PDXr-7k

Kringleider:
Ds. G.H. Labooy, predikant Hoeksteen IJsselmuiden.
Contactpersoon:
Nettie Deen (tel. 038 3326682)
Waar, wanneer:
Woensdag 11 en 25 jan., Open Hof, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 7.50

14 Een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt.

Blijven we op afstand? Of toch maar eens bij elkaar op bezoek gaan. Wij doen het tuinhek open en gaan op bezoek bij onze buren:

De Vrijzinnig Hervormden - Tegenover de Burgwalkerk staat het gebouw ‘Levensbron’. De Vrijzinnig Hervormde gemeente houdt daar zondags diensten met als voorganger
ds Anneke van der Velde of met een andere voorganger. Sinds vijf jaar wordt er nl in toenemende mate samengewerkt met de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Doopsgezinde gemeente. Er zijn een aantal gezamenlijke diensten en er is ook een activi¬teit¬enprogramma. Met deze activiteiten proberen de drie gemeentes geïnteresseerden aan te trekken, die zich enigszins van het verschijnsel kerk hebben afgewend.
Wij beginnen samen in de Burgwalkerk en gaan halverwege de avond naar de ‘Levensbron’.

De Vrijmetselaars - Allereerst vertelt H.F. Flinsenberg ons over de Vrijmetselarij: wat betekent ze voor haar leden anno 2017. De bijeenkomsten van de Vrijmetselaars hebben een onmiskenbaar ‘afgesloten’ karakter, ook al ontbreken verwijzingen naar het leven buiten de loge allerminst. Dienstbaarheid aan het algemeen belang wordt gevraagd maar niet opgelegd. De deelnemers kleden zich ceremonieel; er is een rijke verscheidenheid aan versierselen en gebruiksvoorwerpen. De ruimte die de vrijmetselaren gebruiken wordt de ‘tempel’ genoemd, in de echte betekenis van ‘datgene wat afgezonderd is’. Na afloop van de lezing zullen we deze ruimte en haar symbolen kunnen zien.
De vrijmetselarij is geen godsdienst noch een mystiek gezelschap; men kan er wel mensen ontmoeten met een diepe belangstelling voor bezinning, bewustzijn, godsdienst, filosofie, liefde voor het woord en mystiek.

De Soefies – De Soefibeweging is een organisatie die in 1923 is gesticht door de Indiase musicus en mysticus Hazrat Inayat Khan. Het doel van de beweging is:
- Het nader tot elkaar brengen van de werelden van het oosten en van het westen
- Het verspreiden van de gedachte van de eenheid van religieuze idealen
- Het bevorderen van een wereldbroederschap van alle mensen zonder onderscheid van ras, religie, nationaliteit, sekse of levensstijl.
Het is een religie waarin één ding het belangrijkste is: het zoeken van God in het hart van mensen.

Kringleider:
Contactpersoon:
Gerrit de Munnik (tel. 038 3320418)
Waar, wanneer:
Ds Anneke van der Velde, voorganger De Levenbron, donderdag 12 jan. Burgwalkerk en De Levensbron, 20.00 u.

Dr. ing. H.J. Flinsenberg, de Vrijmetselarij, De Loge, Boven Nieuwstraat 36, Kampen, donderdag 19 jan., 20.00 u.

Paul Ketelaar, Soefibeweging, Burgwalkerk donderdag 26 jan., 20.00 u.
Bijdrage:
€ 10.00 of per avond € 3,50.

15 FILM Room Lenny Abrahamson, 2015

09 Film2 De film gaat over de 5-jarige jongen Jack en zijn moeder. Samen leven ze in een afgesloten ruimte. Af en toe komt er iemand binnen om eten te brengen. Voor Jack is deze afgesloten ruimte zijn wereld, zijn ruimte. Blijft Jack in deze wereld gevangen of weten hij en zijn moeder zich toch te bevrijden…. Een psychologische thriller over beproeving, overleven en trouw.

Na de film is er voor wie wil een filmgesprek onder leiding van pastor Hans Schoorlem-mer.

Kringleider:
Pastor Hans Schoorlemmer
Contactpersoon:
Sjoukje Benedictus (tel. 038 3315986)
Waar, wanneer:
Vrijdag 27 jan., Parochiecentrum ’t Klooster, Buiten Nieuwstraat 97, 19.30 u.
Bijdrage:
€ 5.00

16 Bach, nader bekeken

16 Zondag 12 februari staat de schitterende cantate “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” BWV 12 van Johann Sebastian Bach op het cantaterooster. Vrijdagavond 10 februari hoopt organist Sander van den Houten nader te spreken over dit prachtige werk en ook over de tijd waarin toen geleefd werd en hoe er toen waarschijnlijk gemusiceerd werd. Hij zal dieper ingaan op de relatie tekst en muziek in deze cantate. Ook zal een samengesteld koor luistervoorbeelden verzorgen en kunt u allemaal mee repeteren aan het 4 stemmige slotkoraal (Was Gott tut, das ist wohlgetan) van de cantate om Bach's noten te proeven.

Sander van den Houten is o.a.organist van de Burgwalkerk en Broederkerk.

Kringleider:
Sander van den Houten
Contactpersoon:
Sjoukje Benedictus (tel. 038 3315986)
Waar, wanneer:
Vrijdag 10 feb., Burgwalkerk, 20.00-21.30 u.
Bijdrage:
€ 5.00

17 In The Lord of the Rings zitten tal van christelijk elementen

Het boek “The Lord of the Rings” is al 150 miljoen keer over de toonbank gegaan. Nadat het begin deze eeuw verfilmd is, is het nog bekender geworden. Het is dan ook een fantas-tisch verhaal over een lange tocht, en over de strijd tussen goed en kwaad – twee oeroude en sterke literaire motieven.

Wat niet iedereen weet is dat de auteur, J.R.R. Tolkien, overtuigd christen was. In het verhaal zitten dan ook veel christelijke elementen. Ook is het duidelijk dat het boek ge-schreven is tegen de achtergrond van de twee Wereldoorlogen van de vorige eeuw. Ds. Dekker laat zien, o.a. aan de hand van brieven van de auteur, welke verborgen lagen er in het boek zitten.

Kringleider:
Ds. Wilbert Dekker, wijkpredikant Westerkerk/Wijk
Contactpersoon:
Annemarie en Peter Pruim (tel. 06-28882247)
Waar, wanneer:
Woensdag 15 feb., Westerkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

18 Dit is geen verdediging

18 Een van mijn favoriete boeken is:
Dit is geen verdediging
van Francis Spufford.

Waarom het Christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft….
is de ondertitel.

Een humoristisch, snel en scherp geschreven essay over het Christendom.
Het boek doet recht aan oer-menselijke gevoelens. Negeert niet wat moeilijk is.
Aan de hand van dit boek krijgen we de MNoDtV scherp in beeld.

En ook welk antwoord het christelijk geloof hierop geeft.
Hij is geen theoloog maar zijn vak is Engelse taal en literatuur.
Toch schreef hij in mijn ogen een heel toegankelijk theologisch essay.

Graag praat ik deze avond met u door over dit boek. We staan stil bij hoofdstuk 5, het hoofdstuk over Yeshua (Jezus).

Kringleider:
Ds Nelleke Beimers
Contactpersoon:
Ingrid van den Berg (tel. 038 7502470)
Waar, wanneer:
Dinsdag 7 maart, De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

19 Na de Goelag – Geloof en theologie in Oost-Europa sinds de val van de Sovjet-Unie

19 De samenleving in Rusland is, net als de rest van Oost-Europa, nog altijd niet “klaar” met het trauma van het communisme. Als er al teruggekeken wordt, dan wordt de geschiedenis van het Sovjetrijk van bovenaf “herschreven” voor politieke en nationalistische doeleinden. Een brede maatschappelijk discussie bleek tot op heden niet mogelijk.

Dit geldt ook voor geloof en theologie.
De kerk heeft zwaar geleden onder het communisme. Maar sindsdien heeft de Russisch Orthodoxe Kerk (ROK) een grote heropleving doorgemaakt. Zij heeft grote invloed op de beeldvorming over het Sovjetverleden. Helaas alles behalve genuanceerd. Een open debat over de onderdrukking en de religieuze heropleving zou echter een zegen zijn. Dan ontstaat er misschien een theologie “na de Goelag”, zoals eerder na de Tweede Wereldoorlog de theologie “na Auschwitz”. Hierbij staat de “Goelag” voor het geheel van onderdrukking en vervolging door de Sovjetautoriteiten.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werk ik mee aan onderzoek naar zo’n theologie “na de Goelag”.

Waar gaat dat over? In ieder geval over verzoening. Uit andere samenlevingen kennen we “transitional justice”: Na een periode van extreem geweld worden wegen gezocht om tot maatschappelijke en onderlinge verzoening te komen. Daarbij klinkt vaak de taal van het geloof, met woorden als schuld, berouw en vergiffenis. Maar de methodes van elders zijn niet zo maar toe te passen in Rusland, is ons gebleken. Kan de kerk helpen? De ROK gaat echter moeilijke kwesties als collaboratie en schuld uit de weg. Toch denk ik dat er binnen de Orthodoxe theologie en spiritualiteit genoeg aanknopingspunten zijn voor een verwerking van het recente verleden. In mijn lezing hoop ik die aan u te laten zien.

Kringleider:
Dr. Katja Tolstaja
Contactpersoon:
Theo van Staalduine (tel. 038 3326534)
Waar, wanneer:
Woensdag 15 maart, Burgwalkerk, 20.00 u
Bijdrage:
€ 5.00

20 Dansend op weg naar Pasen

20 Zoveel verleden verlaten
Zoveel wegen begaan
Zoveel dood gelopen
Zo ver open gegaan

Met dit gedicht van Hein Stufkens wil ik U uitnodigen om “samen op weg” te gaan in een kring met onszelf de ander en al wat is om onze verbondenheid met elkaar te vieren in de dans.
De muziek zal ons helpen om onze stappen te zetten.

We leven in de 40 dagen tijd voor velen een vertrouwde en gebaande weg.
En toch...... is de boodschap van Pasen er één van steeds opnieuw opstaan naar leven.
Een weg die jouw weg is, die je loopt in jouw tempo , op jouw tijd.

Graag zie ik U in de kring.

Kringleider:
Tiny Winkler
Contactpersoon:
Marry Goedhart (tel. 038 3315592)
Waar, wanneer:
Maandag 20 en 27 maart en 3 april, Westerkerk, 20.00 u.
Bijdrage:
€ 10.00

21 Voorbij Het Dikke-Ik

21 Voorbij het dikke-ik: geen afslankcursus, maar een bespreking van het boek dat deze titel draagt, door Leon Eigenhuis.
De term “het dikke-ik” werd gebruikt door premier Rutte die deze term had van PvdA-leider Samsom en die had de typering weer van de filosoof Harry Kunneman. Filosoof Harry Kunneman is een meester in het vangen van de tijdgeest in een aan-sprekende term.

Voor de jaren van de verzuiling bedacht hij het beeld van de theemuts, die warm is maar ook verstikkend kan werken. De jaren negentig kregen van hem het etiket walkman-ego, iedereen happy met de eigen keuzes. In 2005 introduceerde hij het Dikke Ik, als metafoor voor de onmatige consumptiedrift van het autonome individu. In 2015 verscheen de vijfde druk van het boek.

Kringleider:
Ds Leon Eigenhuis
Contactpersoon:
Betty Jansma-IJzerman (tel. 038 3317396)
Waar, wanneer:
Dinsdag 21 maart, Open Hof, 20.00 u
Bijdrage:
€ 5.00

22 Zo zou je kunnen geloven – Kunnen we verder komen met het avondmaal?

22 In het boek Zo zou je kunnen geloven ben ik op zoek gegaan naar een manier om de essentie van christelijk geloven te begrijpen. In de eerste helft van het boek bespreek ik manieren waarop protestantse christenen nu al geloven en ik heb daar de sterke en minder sterke kanten van opgezocht. In de tweede helft probeer ik mijn eigen geloof overzichtelijk op een rijtje te krijgen.

Dat heb ik gedaan door alles wat we in het geloof zeggen, te verbinden met de twee centrale rituelen uit de christelijke traditie: doop en avondmaal. Je geloof kernachtig begrijpen is immers niet alleen een kwestie van praten over wat de kern is, maar ook aan die kern doen. Misschien hebben de centrale rituelen wel meer zeggingskracht dan welk lang verhaal ook. Maar toch hebben we ook weer woorden nodig om de betekenis van die rituelen met elkaar te delen en elkaar daarmee te versterken.

Tijdens deze avond wil ik mijn insteek kiezen bij het avondmaal. Ik heb het avondmaal in het boek wel als een centraal ritueel beschreven, maar de meeste gelovigen ervaren dat helemaal niet zo. Theologen beweren nogal eens dat het avondmaal belangrijk is, maar gewone kerkgangers zitten er vaak maar een beetje mee in hun maag.

Tijdens deze avond proberen we met elkaar te ontdekken of dat ook in Kampen zo is, waarom het zo is en of we nieuwe taal kunnen vinden om over het avondmaal te spreken.

Kringleider:
Dr Maarten Wisse
Contactpersoon:
Theo van Staalduine (tel. 038 3326534)
Waar, wanneer:
Dinsdag 18 april Burgwalkerk
Bijdrage:
€ 5.00

23 Joden in de stad Kampen

23 Reeds in de hoogtijdagen van de Hanzestad Kampen woonde hier een kleine kolonie Joden. Zij werd verdreven in tijden van de Pest. In 1661 nodigde de magistraat joodse kooplui uit om de economie te stimuleren. Dit was het begin van de Joodse Gemeente die in 1942/1945 onderging.

Deze avond zal het gaan over het joodse leven in een stadje als Kampen Waar kwamen zij vandaan, welke beroepen oefenden zij uit, hoe konden zij hun godsdienst beleven. Wat waren de verhoudingen naar de bredere samenleving toe. In 1796 werden de Joden, aanvankelijk vreemdelingen, gelijkberechtigd voor de Wet.

Hoe integreerden zij in de Kamper samenleving die aan het eind van de negentiende eeuw hoe langer hoe meer het stempel zwaar gereformeerd opgedrukt kreeg. Er zal verteld worden over personen M-V die een bijdrage hebben geleverd aan de stad, het land of zelfs internationaal, én binnen de joodse gemeenschap. Weinig herinnert er meer aan deze zo kleurrijke groep. Aan ons de taak om niet weer te vergeten.

Kringleider:
Jaap van Gelderen (historicus)
Contactpersoon:
Nettie Deen (tel. 038 3326682)
Waar, wanneer:
Woensdag 19 apr., Burgwalkerk 20.00 u.
Bijdrage:
€ 5.00

Inschrijving afronden

U heeft alle kringen doorlopen en uw keuze gemaakt. Het is nu tijd om uw inschrijving volledig te maken. Scroll terug naar de bovenkant van deze pagina en klik vervolgens op de rode knop 'Inschrijving afronden'.